Hotline: 096 658 1290

Phân biệt thuốc Tagrix

HƯỚNG DẪN
Kiểm tra Tagrix 80mg/ Osimertinib 80mg

1. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ bằng cách quét mã vạch trên vỏ hộp thuốc.
Khi quét mã vạch chúng ta biết được những thông tin sản phẩm sau:
- Mã vạch:
- Tên sản phẩm được công nhận hàng chuẩn:
- Tên công ty:
- Địa chỉ:
- Liên hệ:
- Xuất xứ:
2. Kiểm tra tem chống hàng giả trên hộp thuốc.
3. Đối chiếu những thông tin trên vỏ hộp thuốc phải trùng khớp với thông tin trên lọ thuốc như:
- Batch No (Số lô sản xuất):
- Mfg. date (Tháng/năm sản xuất):
- Mxp. date (Hạn sử dụng):

096 658 1290